Het fiscale nieuws van januari 2016

Terwijl de kerstkilo’s alweer vervlogen zijn, net zoals de meeste voornemens, is de fiscale wereld nog steeds in beweging. Naast de politieke schokken is ook de macht van Brussel bepalend voor wat er in Europa gebeurt op fiscaal gebied deze eerste maand van 2016. Lees hieronder de opmerkelijkste ontwikkelingen van de afgelopen maand.

 

Geen ‘veilige’ Rotterdamse haven meer

Aan alles komt een eind, zo ook aan de vrijstelling voor de Rotterdamse haven. De Europese Commissie spreekt van ongeoorloofde staatssteun en daarom zal de grootste haven van Europa flink vennootschapsbelasting moeten gaan betalen: de schattingen liggen zo rond de 60 miljoen euro. Paul Smit, de topman van het Havenbedrijf Rotterdam op financieel gebied, reageert hierop door te stellen dat er sprake moet zijn van gelijke monniken, gelijke kappen in Europa. Hij is dan ook niet tegen het betalen van belasting, maar wel tegen de oneerlijkheid. De verliezen van bijvoorbeeld de haven van Hamburg worden jaarlijks bijgesteld en ook in België zou er sprake zijn van staatssteun:  de overheid financiert de aanleg van kades in Antwerpen. Met het oog op het gelijkheidsbeginsel en de rechtvaardigheid binnen Europa zou de topman wel eens gelijk kunnen hebben om ook die havens aan te pakken wanneer de haven van Rotterdam belasting moet betalen.

 

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Tot en met 2015 gold nog dat overheidsbedrijven op grond van artikel 2 lid 1g en artikel 2 lid 7 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 niet belastingplichtig waren, tenzij deze expliciet in de bovenstaande wetsartikelen genoemd werden. Echter zijn in het nieuwe jaar de overheidsbedrijven, bijvoorbeeld de gemeenten, provincies en waterschappen, wel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Echter moet men wel zelf nagaan voor welke activiteiten hij belastingplichtig is. De Belastingdienst heeft hier hulpmiddelen voor ingeschakeld: er bestaan ondersteunende producten die ontwikkeld zijn door de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO). Daarnaast heeft de Belastingdienst een aanspreekpunt, die via het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO) te vinden is. Echter hebben nu dus de privaatrechtelijke rechtspersonen ook recht op vrijstellingen, mits deze voor honderd procent in het eigendom zijn van publieke rechtspersonen. Dit kan dan weer leiden tot problemen, omdat er bijvoorbeeld vrijgestelde ziekenhuizen en niet vrijgestelde privéziekenhuizen kunnen bestaan. Meer weten over dit onderwerp en de gevolgen van deze wetswijziging per 1 januari 2016? Lees dan het thema-artikel dat 8 februari op de site zal verschijnen.

 

Multinationals met illegale staatssteun in België

Het onderzoek van de Europese Commissie heeft de grootste belastingvangst tot nu toe alweer binnen zo begin 2016: België moet maar liefst 700 miljoen euro terugvorderen aan sinds 2005 oneigenlijke verleende belastingvoordelen. Hoe de commissie op zo’n groot bedrag is gekomen, is te vinden in het feit dat zij niet één belastingdeal hebben onderzocht, maar een systeem met een geschiedenis van ruim tien jaar. België gaf gedurende deze tijd een voorkeursbehandeling aan multinationals, waardoor zij bedrijven die niet grensoverschrijdend handelden, achterstelde. De Belgische regering laat het hier echter niet bij zitten en overweegt nog om in beroep te gaan bij de Europese rechter, zoals Nederland toentertijd heeft gedaan in de Starbucks-zaak. Er is immers wel een punt te vinden om dit te kunnen winnen: volgens de Europese Commissie hebben bedrijven namelijk zelf de plicht om bepaalde regelingen bloot te leggen aan de toets of deze niet in strijd zijn met de Europese regels voor staatssteun. Bedrijven kunnen hier zelfs de Commissie eventueel over raadplegen, echter is dit nog nooit voorgekomen.
Digitale fraude Belastingdienst

De digitale mailbox van de Belastingdienst is natuurlijk een geweldig milieubesparende functie, waarmee de communicatie niet alleen sneller kan, maar ook onbetrouwbaar kan zijn. Zo blijkt wel nadat de FIOD een 23-jarige man uit Almere heeft opgepakt die verdacht wordt van het versturen van zogenoemde phishingmails uit naam van de Belastingdienst. Deze mails zijn een vorm van internetfraude en bevatten vaak een onbetrouwbare link, waar mensen nietsvermoedend op klikken en de fraudeur inzicht kan krijgen op persoonlijke gegevens. Duizenden mensen hadden deze mail ontvangen en een groot deel hiervan betaalde het onjuiste geclaimde bedrag in de mail ook daadwerkelijk aan de fraudeur. Het precieze bedrag is nog onbekend, maar naar verluid zal dit in de duizenden euro’s liggen.

 

MH17

De ramp van vlucht MH17 is het laatste jaar een begrip geworden, waar veel aandacht aan is besteed door de media. Ook op fiscaal gebied wordt er over deze vlucht gesproken: het voorschot van de schadevergoeding die de nabestaanden hebben gekregen, is vrijgesteld. De definitieve schadevergoeding is nog onbekend, maar een woordvoerder van de Belastingdienst laat weten dat het gehele bedrag niet belast zal worden als inkomen, alleen wat eventueel resteert, zal wel meegenomen worden als inkomen van Box 3. De Nederlandse fiscus kent dus nog wel moreel.

 

Bronnen

https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/48679/haven-moet-belasting-betalen

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/belastingplicht_en_aangifte/vanaf_2016_vennootschapsbelastingplicht_voor_overheidsondernemingen/vanaf_2016_vennootschapsbelastingplicht_voor_overheidsondernemingen

http://www.nrc.nl/next/2016/01/12/multinationals-kregen-in-belgie-illegale-steun-1576841

http://www.nu.nl/internet/4200310/man-opgepakt-versturen-nepmails-naam-belastingdienst.html

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/belastingdienst-geen-inkomstenbelasting-smartengeld-mh17

 

Door: Linda Wisse

 

No Comments Yet

Comments are closed