De tien.. voor- en nadelen van de EU

De 10 voor -en nadelen van de Europese Unie

 

 

De Aanslag houdt zich momenteel bezig met het thema ‘De macht van Brussel’. De Europese Unie heeft op vele gebieden invloed op Nederland. Sommigen zien de Europese Unie als een zegen, anderen als een vloek. Wij hebben daarom tien voor- en nadelen van de Europese Unie op een rijtje gezet.

 

  1. Langdurige vrede en stabiliteit

Het voornaamste doel van de Europese Unie is uiteraard vrede en stabiliteit binnen de lidstaten. Individuele landen zullen weinig bewerkstelligen wanneer er een oorlog uitbreekt, maar samen sta je sterker.

 

2. De Euro

De euro wordt door velen als een voordeel beschouwd. Je gaat nu veel makkelijker een dagje winkelen of een avondje stappen in België; je kunt immers met dezelfde munt betalen. Daarnaast is de markt door de komst van de Euro doorzichtiger geworden. Prijzen van goederen kunnen direct vergeleken worden, en hoeven niet eerst te worden omgerekend naar een andere munteenheid. Een nadeel van de Euro is dat de invoering ervan enorme kosten met zich meebracht. Daarnaast hebben landen niet meer de mogelijkheid om in tijden van economische tegenspoed de export te stimuleren, door de wisselkoers naar beneden aan te passen.

 

3. Vrij verkeer van personen

Personen kunnen vrij reizen binnen de Europese Unie en hebben daardoor meer bewegingsvrijheid. Door het opheffen van grenscontroles worden veel kosten en tijd bespaard. Mede hierdoor is het werken en studeren in andere Europese landen vergemakkelijkt. Recentelijk is echter ook een nadeel naar boven gekomen. De enorme toestroom van vluchtelingen is uiteraard niet wat men voor ogen had, toen het vrije verkeer van personen werd ingevoerd.

 

 4. Vrij verkeer van goederen

Het vrije verkeer van goederen heeft tot gevolg dat er geen douanekosten en dergelijke meer betaald hoeven te worden. Als handelsland profiteert Nederland hier uiteraard enorm van.

 

 5. Handelsverdragen

Door Brussel worden over de hele wereld handelsverdragen gesloten, deze leiden tot meer werk en welvaart. De Europese Unie is hiertoe in staat, omdat het het grootste handelsblok ter wereld is. Nederland zou dergelijke verdragen zelf niet kunnen realiseren.

 

 6. Afspraken m.b.t. klimaatverandering

Een wereldwijd probleem is de voortzettende klimaatverandering. IJskappen smelten en het gat in de ozonlaag wordt alsmaar groter. Nederland zal hier als individueel land niets aan kunnen veranderen. Gezamenlijk is dit echter wel mogelijk. Binnen de Europese Unie zijn dan ook diverse afspraken m.b.t. de CO-uitstoot en dergelijke gemaakt, in een poging de klimaatverandering een halt toe te roepen.

 

 7. Afschaffen extra belkosten

Nu is het nog zo dat bellen en internetten in het buitenland extra kosten met zich meebrengt. Per juni 2017 wordt dit binnen de Europese Unie afgeschaft. Burgers van EU-lidstaten zullen dan in een ander EU-land even veel betalen voor hun belminuten en data als in hun eigen land. Zelf ben ik redelijk verslaafd aan mijn telefoon, ik zie dit dan ook als een enorm voordeel.

 

 8. Antiterrorismebeleid

De Europese Unie heeft verschillende maatregelen genomen om terrorisme te bestrijden. Zo kunnen banktegoeden van bepaalde personen, die gelinkt worden aan terrorisme, bevroren worden en worden tussen de EU-landen onderling persoonsgegevens uitgewisseld. Een persoon die bijvoorbeeld gezocht wordt in Engeland, kan dus ook in Nederland gevonden worden. Sinds 2002 bestaat er ook een Europees aanhoudingsbevel en een uitleveringsverdrag tussen de lidstaten.

 

 9. De kosten

Door middel van subsidies ontvangen de lidstaten geld van de Europese Unie. Daartegenover staat dat de lidstaten elk jaar een deel van hun nationale inkomsten afdragen aan de Europese Unie. Tot 1992 ontving Nederland meer geld van de Europese Unie dan dat het afdroeg. Na 1992 is Nederland een van de grootste netto betalers geworden. Per hoofd van de bevolking word meer dan € 200 door Nederland afgedragen aan de Europese Unie. Dat is uiteraard veel geld.

 

 10. Minder individuele zeggenschap

De Europese Unie heeft veel invloed op het beleid van haar lidstaten. Er worden veel afspraken gemaakt, waar de lidstaten zich aan dienen te houden. Lidstaten mogen bijvoorbeeld maar een beperkt financieringstekort hebben, dienen bij het vaststellen van de btw rekening te houden met de btw-richtlijn etc. De lidstaten worden dus beperkt in hun soevereiniteit, dit kan worden gezien als een nadeel.

 

 

Door: Krista Govers

 

 

 

Bronnen:

http://www.europa-nu.nl/id/vh1alt8tl1wf/antiterrorismebeleid

http://www.europa-nu.nl/id/vh7zbu35kazc/europa_kosten_en_baten

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22201185/__Waarom_wij_voor_de_EU_kiezen__.html

http://www.europa-nu.nl/id/vhj1ngguzrwe/goedkoper_mobiel_bellen_en_internetten

No Comments Yet

Comments are closed