Stelling: Nederland uit de EU?

Bij het thema ‘De macht van Brussel’ hoort uiteraard een gewaagde stelling. De Europese Commissie heeft de laatste decennia namelijk steeds meer hun stem laten horen, waardoor wetten zijn gewijzigd en velen menen dat bedrijven beperkt worden in hun ondernemingskeuzes. Wat echter als Nederland uit de Europese Unie zou stappen? Is dit feitelijk wel mogelijk en hebben wij hier uiteindelijk echt wel baat bij? Meningen zijn om te delen en daarom vroegen wij een aantal Rotterdamse fiscalisten om zich over de volgende stelling te buigen:

‘De macht van Brussel is te groot en daarom zou Nederland uit de EU moeten stappen.’

 

Julia

Julia Hensems, Bachelor 3 Fiscaal recht
Over het algemeen zou mijn antwoord op deze vraag ‘nee’ zijn. Ik vind het namelijk een goede ontwikkeling dat we door ons te verenigen, ons sterk kunnen opstellen, op zowel economisch als sociaal vlak.
Onze economie zou lang niet zo sterk zijn als we als individueel land zouden opereren in deze wereldeconomie, maar als EU kunnen we dit wel en blijven we een rol spelen in die almaar groter wordende economie. Daarnaast is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat de verschillende staten samenwerken op het vlak van belastingen – ons kindje. Als we de moraliteit van de fiscaliteit nieuw leven in willen blazen, is en blijft het belangrijk dat we als staten onze belastingstelsels en tarieven op elkaar blijven afstemmen.
Ook op sociaal vlak heeft het deelnemen aan de EU voordelen. Zo werd er een aantal jaar geleden bijvoorbeeld gediscussieerd over de lengte van het zwangerschapsverlof. Ik vind het een goed initiatief om hieraan bepaalde waardes te hangen, waardoor er nu in alle EU-staten een goede basis hiervoor is en het zwangerschapsverlof in elke staat een basis heeft. Dit kun je echter ook te ver doortrekken door regelingen te treffen voor de hoeveelheid vrije dagen die kersverse vaders en moeders moeten krijgen. Lidstaten kunnen het prima zelf aan om hier een invulling aan te geven. Naar mijn idee een evenwicht waar Nederland vrij aardig aan voldoet binnen de EU.

 


Carolien
Carolien van der Helm, Bachelor 3 Fiscale Economie

De macht van de Europese Unie wordt steeds groter en is op steeds meer vlakken voelbaar. Vrijwel elke maatschappelijke discussie wordt uiteindelijk op Europees niveau behandeld en het invoeren van een nieuwe wet zonder toetsing aan het Europese recht lijkt ook verleden tijd. Dit laatste werd maar al te duidelijk met de VPB-vrijstelling voor zeehavenbedrijven, waarvoor onlangs bekend werd gemaakt dat deze per 1 januari 2017 alsnog VPB zal moeten afgedragen op bevel van de Europese Commissie. De EC heeft na grondig onderzoek geconcludeerd dat er door de vrijstelling sprake is van ongeoorloofde staatssteun, terwijl bijvoorbeeld Frankrijk sinds 1942 al een vrijstelling voor havenbedrijven hanteert. Nederland moet echter als huidige voorzitter van de EU het goede voorbeeld geven en dus zal Havenbedrijf Rotterdam rond de 60 miljoen euro aan belasting moeten afdragen. Zo wordt onze mooie stad dus de dupe van Brusselse invloeden. Ondanks de eisen die Europa ons oplegt, denk ik niet dat het per definitie een slechte ontwikkeling is. De Europese samenwerking groeit nou eenmaal en bij die ontwikkeling hoort ook de integratie op gebied van belastingheffing. Natuurlijk moeten er binnen de EU wel gelijke verhoudingen zijn en kan het niet zo zijn dat bijvoorbeeld Franse havenbedrijven geen VPB betalen, waar Nederlandse bedrijven dit wel moeten. Belangrijk is dan wel dat er geen sprake is van ongelijkheid doordat Nederland als klein land minder zetels heeft dan een groter land als Frankrijk of Duitsland. Daar zal dus nog aan gewerkt moeten worden, maar desondanks ben ik voorstander van meer uniformiteit.

 


Rani
Rani Bindraban, Bachelor 3 Fiscaal Recht
Ik vind niet dat de macht van Brussel te groot is en daarom zou Nederland niet uit de EU moeten stappen. De invloed van Brussel is wel aanwezig in Nederland. Doordat wij ons aan bepaalde Europese normen moeten houden, zoals het beperken van de begrotingstekort, zijn wij beperkt in de maatregelen die we kunnen treffen in Nederland zelf. Dit is ook het geval geweest tijdens de economische crisis. De Nederlandse overheid kon door de gebondenheid aan de Europese Unie niet de overheidsbestedingen verhogen of de belastingen verlagen. Hierdoor kon er geen impuls aan de economie gegeven worden. Ik denk dat daardoor de economische crisis langer geduurd heeft dan wanneer er wel was ingegrepen. Toch ben ik van mening dat de Europese Unie meer voordelen dan nadelen heeft. Nederland is nou eenmaal een handelsland en de Europese Unie heeft een positieve invloed op de Nederlandse handelsbetrekkingen. Daarom vind ik dat we niet uit de Europese Unie moeten stappen.
Door: Krista Govers en Linda Wisse
No Comments Yet

Comments are closed